ΕγγραφήForum
 

 

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Απριλίου 2001 με την Ε (2001) 808 Απόφαση της Επιτροπής και αναθεωρήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2004 με την C (2004) 5665 απόφαση της και στις 22 Δεκεμβρίου 2005 με την Ε (2005) 5918 απόφαση της και στις 7 Δεκεμβρίου 2006 με την C (2006) 6421 απόφασή της.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το διάστημα 2000 – 2006 επικεντρώνονται στους βασικούς τομείς παρέμβασης που είναι:
- Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δραστηριότητας η διασύνδεσή της με τη τοπική οικονομία και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας
- Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων
- Η μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές
- Η προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών-ιστορικών πλεονεκτημάτων
Το Συνολικό κόστος του Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 ανέρχεται σε 864.688 ΜEURO με Δημόσια Δαπάνη 684.897 ΜEURO και Ιδιωτική Συμμετοχή 179.791 ΜEURO.
Η συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΕΓΤΠΕ) ανέρχεται σε 529.284 ΜEURO.
Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 διαρθρώνεται σε 6 άξονες προτεραιότητας καλύπτοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της Στερεάς Ελλάδας για το διάστημα 2000 – 2006.
 Άξονες προτεραιότητας Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας
Αναθεωρημένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »